اخبار برگزیده

فیزیک پایه 2: دانشکده علوم زمین 2-95-94

سلام

درس فیزیک پایه 2 برای دانشجویان زمین شناسی، بر اساس مباحث متداول الکترومغناطیس در کتابهای پایه ارائه خواهد شد. 

1 رایجترین کتاب فیزیک پایه، "مبانی فیزیک" هالیدی رزنیک واکر است. ویرایش 10 کتاب مربوط به سال 2013 است که بخش الکترومغناطیس آن فصل های 21 تا 33 در اینجا قابل دانلود است: دریافت     

انتشارات نیاز دانش، ترجمه ویرایش 10 کتاب را از آقای محمدرضا خوش بین خوش نظر منتشر کرده است. 

2 شما می توانید از کتاب "فیزیک دانشگاهی" یانگ فن نیز استفاده کنید که بخش الکترومغناطیس آن ویرایش 13، مربوط به سال 2012 در اینجا قابل دریافت است: دریافت

نشر علوم دانشگاهی، ترجمه این کتاب را از آقای فضل الله فروتن منتشر کرده است.

همچنین دو کتاب جذاب دیگر نیز در خصوص مفاهیم فیزیک الکترومغناطیس، معرفی و پیشنهاد می کنم که بخش هایی از آنها در حاشیه مباحث درسی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

"نمایش هیجان انگیز فیزیک"، نوشته واکر، که مباحث الکترومغناطیس آن از ویرایش 2، مربوط به سال 2007 در اینجا قابل دانلود است: دریافت  نرم افزار windjvu برای باز فایل کتاب: دریافت 

انتشارات آراکس ترجمه این کتاب را از آقایان محمدرضا خوش بین خوش نظر و رسول جعفری نژاد منتشر کرده است.      

 "فیزیک مفهومی"، نوشته هیوئیت، که می توانید بخش الکترومغناطیس را از ویرایش 11، مربوط به سال 2009 در اینجا دانلود نمایید: دریافت

انتشارات فاطمی ترجمه ویرایش 10 این کتاب را مربوط به سال 2006 از خانم دکتر منیژه رهبر، منتشر کرده است.


موفق باشید.


فیزیک پایه 2: دانشکده علوم زمین 2-95-94

فیزیک پایه 2: دانشکده علوم زمین 2-95-94

فیزیک پایه 2: دانشکده علوم زمین 2-95-94

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها